fbpx

Trọn bộ Chrome Addon hữu ích dành cho Tester (Phần 3)

21. Web Developer Form Filler
Tiện ích này giúp việc điền các trường của form và chứng minh tính hữu dụng trong khi test thăm dò. Bạn có thể cài đặt các phím nóng để điền vào form sử dụng duy nhất một key.

22. Postman
Đây là công cụ rất tốt hỗ trợ cho việc kiểm thử API – đặc biệt là API RESTful và có thể còn được ứng dụng trong việc test bảo mật của 1 website. Nó cung cấp cho bạn khả năng thiết lập và chuyển biến môi trường tiết kiệm rất nhiều thời gian. Postman rất dễ học và rất dễ để sử dụng.
23. Advanced RESTClient
Advanced RESTClient cũng là một tiện ích khác của Chrome dành cho việc test API. Nó không có nhiều tính năng như Postman nhưng nó cũng khá tốt để bắt đầu cho việc kiểm thử API. REST Client cho phép bạn tạo và kiểm thử tùy biến yêu cầu API với một giao diện đơn giản và dễ sử dụng.
24. Resteasy
Resteasy là một tiện ích khác hỗ trợ cho testing RESTful API trên Chrome. Nó cung cấp các tính năng tương tự Advanced RESTClient, vì vậy bạn có thể thử cả hai và chọn tiện ích nào mà bạn thích.

25. JSONView
Nếu bạn đang thực hiện RESTful API testing, việc đọc dữ liệu JSON thô gặp khó khăn thì tiện ích JSONView cho phép bạn xem định dạng JSON dưới dạng cây ngay trong trình duyệt Chrome giúp dễ đọc và dễ xác minh hơn.
26. Ghostery
Tiện ích này giúp bạn kiểm tra ứng dụng chạy như thế nào khi mạng chậm và API bị lỗi thì xảy ra kết quả gì. Nó cho phép bạn nhìn thấy tất cả trackers trên trang web và cung cấp tùy chọn vô hiệu hóa một tracker cụ thể nào đó.

27. Request Maker
Request Maker là tiện ích cốt lõi của Chrome sử dụng cho Penetration Testing. Bạn có thể tạo ra các new requests, capture requests tạo ra bởi web pages, xáo trộn các URLs, sửa đổi headers và POST data. Tính năng tôi thích nhất trong Request Make là bạn có thể view tất cả các requests tới trang cần test chỉ bằng việc click một button, điều này giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Lưu ý: Request Maker icon chỉ hiển thị ở trên thanh bar của những trang mà nó được cho phép. Sau khi Add, cần refresh lại trang để icon được hiển thị.
28. D3coder
D3coder là tiện ích khác của Chrome được dùng để Test thâm nhập. Bạn có thể mã hóa và giải mã văn bản được lựa chọn thông qua việc sử dụng context menu được add thêm trong chính trình duyệt Chrome, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tiện ích D3coder của chrome là một plugin tuyệt vời để test thâm nhập, nó cho phép các chuyển đổi giữa các loại mã hóa/giải mã khác nhau như base64, rot13, CRC32 hashing, UNIX timestamp.

Nguồn: http://quicksoftwaretesting.com/useful-google-chrome-extensions-testing-software/

Related Articles