Tìm hiểu về Selenium IDE – Kiểm thử tự động

12 0

Tìm hiểu về Selenium IDE

Selenium IDE là một extension (plugin) dùng để tự động hóa việc kiểm thử chạy trên trình duyệt Firefox, Chrome thông qua tính năng Record và Playback, được tạo ra bởi Shinya Kasatani người Nhật Bản, người sau này đã donate Selenium IDE cho dự án Selenium, đúng như bản chất của dự án là open source.

Ưu điểm của Selenium IDE:

  • Dễ dàng cài đặt, sử dụng, tiết kiệm thời gian
  • Không yêu cầu kinh nghiệm lập trình
  • Có thể convert qua các ngôn ngữ lập trình khác như: HTML, Java, C#, Python, Ruby
  • Có thể debug, set breakpoint, thêm comment vào script cho dễ đọc

Nhược điểm của Selenium IDE:

  • Không hỗ trợ biểu thức điều kiện/ vòng lặp (cần cài đặt thêm để chạy được vòng lặp)
  • Không hỗ trợ test report (cần cài đặt thêm để hiển thị report)
  • Không cho phép đọc dữ liệu từ file: text (.txt), excel (.xls), .csv… (cần cài đặt thêm để đọc dữ liệu từ file .csv/ .xml)
  • Không hỗ trợ database/ mobile testing (việc này là hơi quá với 1 plugin trình duyệt)
  • Khó khăn khi xử lí những case/ worflow phức tạp

Bấm đây để nhận bộ video hướng dẫn sử dụng Selenium IDE

Leave a Reply