Mẹo viết Test Case Nhanh – Đơn giản – Hiệu quả

Test Case Là Gì?

Test case là mô tả một dữ liệu đầu vào (input), hành động (action) hoặc một sự kiện (event) và kết quả truy vấn (expected response). Test case nhằm kiểm tra từng chức năng của ứng dụng phần mềm hoạt động đúng hay không.

Một test case có thể có các phần đặc thù khác nhau như mã test case, tên test case, mục tiêu test, các điều kiện test, các yêu cầu data input, các bước thực hiện và các kết quả mong đợi. Mức chi tiết có thể được định nghĩa khác nhau dựa vào ngữ cảnh của dự án và quy mô của công ty sản xuất phần mềm.

Quá trình phát triển test case có thể giúp tìm ra lỗi trong các yêu cầu hoặc thiết kế của ứng dụng, vì nó đòi hỏi phải tư duy hoàn toàn thông qua các hoạt động của ứng dụng. Vì lý do này, việc chuẩn bị test case sớm nhất có thể trong quá trình phát triển phần mềm là rất hữu ích.

Tại sao lại sử dụng test case?

 • Test case là rất quan trọng trong bất kỳ dự án nào vì đây là bước đầu tiên trong quá trình test và nếu có gì đó sai sót ở bước này sẽ kéo theo hệ quả ở các giai đoạn tiếp theo trong vòng đời test.
 • Một tester luôn phải biết dữ liệu nào cần thực hiện test, thứ tự test đây là điều kiện quyết định cho việc test
 • Test case liệt kê yêu cầu của khách hàng. Là việc quan trọng để xác định những thay đổi mà khách hàng mong muốn. Khi thay đổi một số chức năng của việc test nó cũng không thay đổi chức năng của phần mềm hay ứng dụng.
 • Một bản test case bắt buộc phải có từng trạng thái riêng để người trưởng nhóm biết được chức năng nào của ứng dụng đã được test và chưa được test, những chức năng nào nhiều lỗi và ngược lại.

Cấu trúc của 1 test case

Test Case ID : Đánh số ID theo thứ tự tăng dần, mỗi 1 ID tương ứng 1 case

Test Case Name: Tiêu đề Test Case

Test Data : Dữ liệu cần chuẩn bị để test

Test Steps : Các bước thực hiện test

Expected results: Kết quả mong đợi từ các bước thực hiện trên

Result: Đây là kết quả thực tế khi thực hiện test theo test case trên môi trường của hệ thống

Comments : Cột này dùng để note lại screen shot, thông tin liên quan khi thực hiện test case.

Ngoài ra, có thể thêm 1 số cột như: Tester ( người thực hiện test), Execute Date ( ngày thực hiện test),…

Các nhóm chính của test case:

 • GUI test case: Là tất cả các test case được thiết kế để kiểm tra giao diện.
 • Positive test case:  Là test case tích cực. Là những trường hợp nhập dữ liệu đúng, hợp lệ.
 • Negative test case: Là những test case tiêu cực. Là những test case nhập dữ liệu sai, không  hợp lệ.
 • Combination test case: Là những Test case đc kết hợp cả 2 loại Positive Test case và Negative Test case: Bao gồm nhiều bước đúng/sai phức tạp và cuối cùng là bước đúng

Lưu ý khi viết test case

 • Test case cần có những step test đơn giản, minh bạch, dễ hiểu
 • Step test phải viết chi tiết rõ ràng để ngay cả khi tester khác đọc có thể thực hiện được
 • Mục đích và phạm vi của test case cũng được mô tả chi tiết.
 • Điều kiện tiền đề, data test cũng phải được ghi ở từng test case nếu cần.
 • Test case nên được review chéo bởi các thành viên khác trong team.
 • Không nên gộp quá nhiều kết quả vào 1 case mà nên tách ra.
 • Khi tạo test case nên đứng ở vị trí người dùng cuối.
 • Test case nên áp dụng các kỹ thuật để hiệu quả hơn. 
 • Nên liệt kê cả các trường hợp kiểm thử không có trong đặc tả yêu cầu.

Các kỹ thuật thiết kế Test Case

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *