Khái niệm SQL không còn là khái niệm xa lạ đối với Tester và nếu nắm vững kiến thức về SQL thì chất lượng test sẽ tăng nên rất...