fbpx
itmscoaching.com

Agile Scrum Testing

  • 06/12/2019
  • admin
Agile Scrum ra đời Theo thống kê của Standish Group report in 2002 thì có khoảng 7% các yêu cầu user sẽ luôn luôn dùng đến, 13% là thường...