31. Composite primary key là gì? Khi PRIMARY KEY không phải chỉ có 1 trường mà bao gồm nhiều trường của bảng thì được gọi là một Composite Pimary...

Học SQL Basic

  • 06/12/2019
  • admin
Khái niệm SQL không còn là khái niệm xa lạ đối với Tester và nếu nắm vững kiến thức về SQL thì chất lượng test sẽ tăng nên rất...