Tiếp nối chuỗi bài học về Jmeter bài viết sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tạo test script bằng cách “recording trên jmeter
Khi bạn truy cập một trang web chúng ta thấy chỉ cần một đường link nhưng thực chất bên trong là một quy trình.

  1. Gửi request lên server và yêu cầu server trả về nội dung của link đã gửi
  2. Server sẽ làm việc và trả về cho client, đó chính là giao diện web hiển thị hoàn chỉnh

Và như vậy để có thể tạo được test script cho Web Application thì chúng ta cần phải mô phỏng được các request được gửi lên server. Vậy để giả lập được điều đó trên Jmeter chúng ta sử dụng tính năng recording.
Bước 1: Mở file chạy Jmeter, jmeter.bat đối với Windows and jmeter.sh đối với Linux/Unix. Tiếp theo chọn Templates trên thanh Tabar
recording trên jmeter
Bước 2: Pop-up hiển thị, trên select box Select Template bạn click vào và chọn Recording, click button Create 
recording trên jmeter
Bước 3: Một Pop-up khác xuất hiện, đây là nơi bạn điền các thông tin của trang web bạn sẽ thực hiện record. Ở đây dùng trang chủ của ITMS Coaching để demo. Bạn có thể điền các thông tin như sau:

 • hostToRecord: là domain của trang web bạn viết script
 • recordingOutputFile: là tên của file log ghi lại thông tin request (có thể đặt tùy ý)
 • schemeToRecord: Porotocal của trang web thực hiện viết script (HTTP/HTTPS)

Chúng ta sẽ điền thông tin như hình dưới đây:

Bạn tiếp tục click button Create, khi đó Jmeter đã tạo sẵn một template để thực hiện recording.

Bước 4: Trong HTTP Request Defaults, bạn điền Protocol, Server Name or IP, Path chính là thông tin của web bạn muốn record (chi tiết xem lại bài Config API)

Bước 5: Cấu hình browser để sử dụng Jmeter Proxy (ở đây chúng ta sẽ thực hiện trên trình duyệt Firefox)

 • Bạn bật trình duyệt Firefox, click Menu -> Options
 • Sau đó bạn chọn General -> Network settings -> Settings…

 • Khi đó pop-up Connection Setting xuất hiện, bạn chọn radio button Manual proxy configuration và điền các thông tin như hình dưới đây. Sau đó bạn click button OK


Bước 6: Sau khi thiết lập xong proxy trên Firfox, bạn click button Start ở HTTP(s) Test Script Recorder để bắt đầu chạy. Đây được hiểu là một element “kết nối” Jmeter và Browser, tức là khi chúng ta thực hiện các thao tác để recording thì nó có nhiệm vụ bắt các request được bắn từ browser và đẩy vào Jmeter. Một số thuộc tính bên trong đó:

 • Port: ở đây mặc định luôn là 8888, port này để định nghĩa proxy giữa browser và Jmeter. Tức là chỉ đi qua port này thì mới được recording và đưa vào Jmeter. (bạn có thể sửa port khác, chú ý không chọn port đã sử dụng trong hệ điều hành)
 • Request Filtering > URL Patterns to Include: cho phép bạn lọc những request cần thiết. Bạn có thể thêm điều kiện lọc bằng cách click button Add bên trong URL Pattern to Include. Ở đây chúng ta thiết lập chỉ lấy những request đến từ trang itmscoaching.com.
 • URL Patterns to Exclude: thuộc tính này loại bỏ những Request bạn không nên đưa vào


Cuối cùng bạn click button Start để bắt đầu thực hiện record.
Chú ý: Đối với các trang HTTPS thì chế độ bảo mật nâng cao hơn, do vậy để record được các bạn cần thực hiện thêm thao tác thiết lập nữa như sau

 • Bạn mở trình duyệt  Firefox, click Options ở phần tìm kiếm bạn search từ khóa ‘certificates’ bạn tiếp tục click ‘View Certificates…’ và chọn tab Authorities
 • Sau đó bạn chọn Import  và chọn đến folder bin của Jmeter, chọn file ApacheJmeterTemporaryrootCA.crt (file được sinh ra từ bước 6) rồi click button Open

Khi bạn thêm xong chứng chỉ để HTTPS tin cậy bạn có thể thực hiện recording. Chúc các bạn thực hành thành công.
–Ngoài ra bạn có thể tham khảo các chuỗi bài về jmeter như: cách setup Jmeter, cách config API,…tại website của ITMS Coaching.
Link tham khảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *