Mẹo viết Test Case Nhanh – Đơn giản – Hiệu quả

13 0

Test Case Là gì?

Test Case là tập hợp các hành động được thực thi để xác minh một tính năng hoặc chức năng cụ thể của ứng dụng phần mềm. Bài viết này mô tả cách thiết kế Test Case và tầm quan trọng của các thành phần trong Test Case.

Định dạng của Test Case chuẩn

IDSummaryTest StepsTest DataExpected ResultActual ResultStatus
Login_01Kiểm thử đăng nhập của khách hàng với dữ liệu hợp lệ.Bước 1: Truy cập trang web  
Bước 2: Nhập tên người dùng và mật khẩu
Bước 3: Click vào Submit
Tên người dùng: iTMS
Mật khẩu: [email protected]
Người dùng đăng nhập vào website thành côngNhư mong đợiPass
Login_02Kiểm thử đăng nhập của khách hàng với dữ liệu không hợp lệBước 1: Truy cập trang web  
Bước 2: Nhập tên người dùngvà mật khẩu
Bước 3: Click vào Submit
Tên người dùng: iTMS
Mật khẩu: aabbcc
Người dùng đăng nhập vào website thành côngNhư mong đợiPass

Một test case có thể có các phần đặc thù khác nhau như: Test Case ID, Summary, Test Steps, Test Data, Expected Result, Actual Result, Status. Mức chi tiết có thể được định nghĩa khác nhau dựa vào ngữ cảnh của dự án và quy mô của công ty sản xuất phần mềm.
Quá trình phát triển test case có thể giúp tìm ra lỗi trong các yêu cầu hoặc thiết kế của ứng dụng, vì nó đòi hỏi phải tư duy hoàn toàn thông qua các hoạt động của ứng dụng. Vì lý do này, việc chuẩn bị test case sớm nhất có thể trong qui trình phát triển phần mềm là rất hữu ích.

Những mẹo để viết Test Case hiệu quả

  • Các Test Case cần phải đơn giản và minh bạch

Tạo các Test Case đơn giản nhất có thể. Test Case phải rõ ràng và ngắn gọn vì tác giả của Test Case có thể không thực hiện chúng.

Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu như: đi đến trang chủ, nhập dữ liệu, click vào Submit… Điều này làm cho việc hiểu các bước kiểm thử dễ dàng và thực hiện kiểm thử nhanh hơn.

  • Tạo Test Case với vai trò như người dùng cuối

Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ dự án phần mềm nào là tạo ra phần mềm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và dễ sử dụng cũng như dễ vận hành. Tester phải tạo Test Case dựa trên quan điểm người dùng cuối.

  • Tránh lặp lại Test Case.

Không lặp lại các Test Case. Nếu một Test Case là cần thiết để thực hiện một số Test Case khác, hãy nêu Test Case Id trong cột Pre-condition

  • Không phỏng đoán

Không phỏng đoán các chức năng và tính năng của ứng dụng phần mềm trong khi chuẩn bị Test Case, phải bám sát các tài liệu kỹ thuật.

  • Đảm bảo bao phủ 100%

Hãy chắc chắn rằng bạn viết các Test Case để kiểm thử tất cả các yêu cầu phần mềm được đề cập trong tài liệu đặc tả. Sử dụng Ma trận truy xuất nguồn gốc (Traceability Matrix) để đảm bảo không có chức năng hay điều kiện nào chưa được kiểm thử.

  • Thực hiện các kỹ thuật kiểm thử

Không thể kiểm thử mọi điều kiện có thể có trong ứng dụng phần mềm. Kỹ thuật kiểm thử sau đây giúp bạn chọn những Test Case với khả năng tìm thấy lỗi tối đa.

Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis): Đây là kỹ thuật kiểm thử xác định các ranh giới cho phạm vi giá trị được chỉ định.

Phân vùng tương đương (Equivalence Partition): Kỹ thuật này phân vùng phạm vi thành các phần giống nhau hoặc nhóm có xu hướng có cùng kết quả.

Kỹ thuật chuyển trạng thái (State Transition Technique): Phương pháp này được sử dụng khi hệ thống có xử lý thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác sau hành động cụ thể.

Kỹ thuật bảng quyết định (Decision Table Testing): là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm được sử dụng để kiểm thử hoạt động của hệ thống khi kết hợp các đầu vào khác nhau.

Kỹ thuật đoán lỗi (Error Guessing Technique): Dự đoán lỗi có thể phát sinh trong khi kiểm thử. Đây không phải là kỹ thuật chính thức và kỹ thuật này tận dụng trải nghiệm của tester với ứng dụng.

  • Đánh giá ngang hàng: Sau khi tạo các Test Case, hãy để các đồng nghiệp của bạn review Test Case. Đồng nghiệp của bạn có thể phát hiện ra các lỗi trong thiết kế Test Case của bạn mà bạn có thể dễ dàng bỏ qua.

Đăng ký ngay chương trình đào tạo Tester online miễn phí trong 5 ngày cùng iTMS Coaching để trở thành Tester chuyên nghiệp: Bấm đây để đăng ký

Leave a Reply