Chúng ta đều biết rằng kiểm thử hộp đen liên quan đến việc xác nhận hệ thống mà không cần biết đến thiết kế bên trong của nó. Chúng ta đã thảo luận về Kỹ thuật Phân vùng Tương đương ở bài trước . Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về  kỹ thuật Phân tích giá trị biên

Kỹ thuật phân tích giá trị biên là gì

Phân tích giá trị biên là một kỹ thuật kiểm thử mà ở đó test cases được thiết kế dựa trên những giá trị biên là những giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của một phân vùng.

Test cases được thiết kế để bao phủ cả những giá trị biên hợp lệ và giá trị biên không hợp lệ

 • Phân vùng hợp lệ -> Những giá trị biên hợp lệ.
 • Phân vùng không hợp lệ -> Những giá trị biên không hợp lệ.

Kỹ thuật phân tích giá trị biên rất dễ áp dụng và khả năng tìm lỗi của nó khá cao.

Ví dụ:

Bạn có 1 ô textbox cho phép người dùng nhập để kiểm tra số tầng của tòa nhà, hãy liệt kê các trường hợp xảy ra dựa vào kỹ thuật giá trị biên (số tầng tối đa của tòa nhà là 10)

Áp dụng kỹ thuật phân tích giá trị biên ta chọn được các case sau:

 • Case 1: Nhập giá trị là -1 => hiển thị lỗi
 • Case 2: Nhập giá trị là 0 => pass
 • Case 3: Nhập giá trị với 10 => pass
 • Case 4: Nhập giá trị với 11 => hiển thị lỗi
 • Case 5: Để trống không nhập gì hay nhập ký tự không phải dạng chữ => hiển thị lỗi

Ưu Điểm:

 • Thay vì phải test hết toàn bộ các giá trị trong từng vùng tương đương, kỹ thuật phân tích giá trị biên tập trung vào việc kiểm thử các giá trị biên của miền giá trị inputs để thiết kế test case do “lỗi thường tiềm ẩn tại các ngõ ngách và tập hợp tại biên”.
 • Tiết kiệm thời gian thiết kế test case và thực hiện test.

Nhược điểm:

Phương pháp này chỉ hiệu quả trong trường hợp các đối số đầu vào (input variables) độc lập với nhau và mỗi đối số đều có một miền giá trị hữu hạn.

Nguyên tắc để xác định giá trị biên

Ý tưởng cơ bản trong kiểm thử giá trị biên là chọn các giá trị đầu vào tại những điểm:

 • Tối thiểu
 • Trên mức tối thiểu
 • Một giá trị hợp lệ
 • Dưới mức tối đa
 • Tối đa

Các trường hợp trong kỹ thuật này được lựa chọn dựa vào quy tắc sau:

 • Giá trị biên nhỏ nhất – 1
 • Giá trị biên nhỏ nhất
 • Giá trị biên nhỏ nhất + 1
 • Giá trị biên lớn nhất – 1
 • Giá trị biên lớn nhất
 • Giá trị biên lớn nhất + 1

 Nếu bài viết trên vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của bạn về kỹ thuật phân tích giá trị biên, hãy xem video dưới đây với những ví dụ cụ thể hơn 

Ở những bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi phân tích các kỹ thuật còn lại, hãy nhớ luôn theo dõi chúng tôi tại website này bạn nhé. Đừng quên chia sẻ nếu bài viết này hữu ích với bạn.