Kỹ thuật thiết kế Test Case – Kỹ thuật đoán lỗi

14 0

Tìm hiểu về Error Guessing

Error Guessing không có quy trình cụ thể vì có tính trực giác cao và không thể dự đoán trước. Phương pháp chỉ phù hợp với những Tester có kinh nghiệm. Họ được đưa cho 1 chương trình, họ phỏng đoán dựa vào trực giác, dựa vào kinh nghiệm, dữ liệu lịch sử về các lỗi đã từng xảy ra với chương trình trước đó… và sau đó viết các ca kiểm thử để đưa ra các lỗi đó.

Ví dụ:

  • Ở màn hình login, đôi khi developer code thì gán user name là “admin” và pass là rỗng hoặc “123”
  • Chia cho không
  • Nhấn nút gửi mà không cần điền vào bất kỳ mục.
  • Nhập các dữ liệu đặc biệt vào các ô nhập liệu và sau đó kiểm tra hành vi của phần mềm.

Ưu điểm Error Guessing:

Sử dụng phương pháp này có thể giúp tester tìm ra những lỗi điển hình thường xảy ra trong phần mềm hoặc những lỗi không thể tìm thấy khi thiết kế test case theo hình thức formal

Nhược điểm Error Guessing:

Kỹ thuật này thường được thực hiện bởi các Tester có kinh nghiệm và không theo một quy tắc nhất định, thiết kế test case dựa nhiều vào cảm tính

KẾT LUẬN
Mặc dù Error Guessing là một trong những kỹ thuật chính của kiểm thử phần mềm, nhưng nó không thể đảm bảo rằng phần mềm đã đạt được tiêu chuẩn chất lượng như mong đợi.
Kỹ thuật này nên được kết hợp với các kỹ thuật khác để mang lại kết quả tốt hơn. Để thực hiện kiểm tra này, điều cần thiết là phải có những người kiểm tra có kỹ năng và kinh nghiệm.

Leave a Reply