• Kỹ năng phân tích: Một tester giỏi cần có kỹ năng phân tích nhạy bén. Kỹ năng phân tích sẽ giúp phân chia một hệ thống phần mềm phức tạp thành các đơn vị nhỏ hơn để hiểu sâu hệ thống hơn và tạo ra nhiều trường hợp kiểm thử cho mỗi đơn vị đó.
  • Kỹ năng giao tiếp: Một tester giỏi phải có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản tốt. Các tài liệu kiểm thử (như test cases, test plans, chiến lược kiểm thử, bug reports…) được tạo bởi tester cần dễ đọc và dễ hiểu. Trao đổi các vấn đề với các developers trong trường hợp có lỗi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác sẽ đòi hỏi sự khéo léo và giao tiếp tốt.
  • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Kiểm thử là một công việc đòi hỏi đặc biệt trong suốt quá trình phát triển phần mềm. Tester phải quản lý hiệu quả khối lượng công việc, năng suất làm việc tốt, quản lý thời gian tối ưu và kỹ năng tổ chức tốt
  • Thái độ tốt: Để trở thành một tester giỏi, bạn phải có thái độ tốt. Một thái độ “test to break”, định hướng rõ ràng, sẵn sàng tìm hiểu và đề xuất cải tiến quy trình. Trong ngành công nghiệp phần mềm, công nghệ phát triển với tốc độ nhanh chóng và một tester giỏi cần nâng cấp các kỹ năng technical của mình khi công nghệ thay đổi. Thái độ phản ánh mức độ độc lập, nắm rõ nhiệm vụ được giao và hoàn thành nhiệm vụ mà không cần nhiều sự giám sát, hướng dẫn.
  • Đam mê: Trong bất kỳ ngành nghề hay công việc nào, người ta phải có một niềm đam mê nhất định nào đó. Một tester cũng phải có niềm đam mê với lĩnh vực của mình. NHƯNG làm thế nào để xác định được bạn có đam mê kiểm thử phần mềm hay không? Đơn giản là hãy thử, công việc kiểm thử phần mềm là phù hợp với bạn nếu không khiến bạn chuyển sang một công việc khác hay một lĩnh vực khác mà bạn quan tâm.

Một khi bạn đã quen thuộc với kiểm thử thủ công, bạn cũng có thể theo đuổi các kỹ thuật kiểm thử sau:

  • Kiểm thử tự động hóa (Automation Testing): Là một Kỹ thuật kiểm thử tự động hóa, bạn sẽ chịu trách nhiệm tự động hóa việc thực hiện kiểm thử các test cases thủ công tốn nhiều thời gian. Các công cụ được sử dụng như IBM Rational Robot, Silk performer và QTP
  • Kiểm thử hiệu suất (Performance Testing): Là một kỹ thuật kiểm thử hiệu suất, bạn sẽ chịu trách nhiệm kiểm thử mức độ đáp ứng của ứng dụng (thời gian tải, tải tối đa mà ứng dụng có thể xử lý), v.v. Các công cụ được sử dụng là WEBLoad, Loadrunner.
  • Chuyên viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Business Analyst): là người chịu trách nhiệm phân tích nhu cầu của khách hàng và các đối tác đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tìm hiểu và đề xuất phương pháp giải quyết vấn đề phát sinh. BA giúp cải thiện cách thức vận hành kinh doanh, giảm thiểu chi phí hoạt động, sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực có giới hạn, và hỗ trợ cho khách hàng tốt hơn. Là một BA, bạn sẽ kết hợp các mô hình và quy trình làm việc với công nghệ.