Slack là gì?

Slack là ứng dụng giúp bạn tạo các phòng chat cho toàn bộ nhân viên trong công ty theo từng dự án cụ thể để trao đổi thông tin công việc với đồng nghiệp một cách hiệu quả, nâng cao hiệu suất và chất lượng khi làm việc nhóm.

Cách sử dụng Slack hiệu quả

Các lệnh cơ bản trong Slack cần biết

@channel: Gửi nhanh thông báo cho mọi người trong cùng một channel, bạn hãy gõ @channel + thông điệp của mình.

@username: Gửi thông báo đến một thành viên cụ trong channel.

@here: Cho phép bạn gửi các thông báo đến những người hiện đang online và hoạt động trong chanel.

DM: Giúp bạn gửi tin nhắn trực tiếp đến người bạn muốn trao đổi riêng.

Private Group: Chức năng tạo nhóm riêng chỉ để trao đổi với một số người.

/shrug: Thêm \_(ツ)_/¯ vào tin nhắn của bạn.

/open: Mở một channel mới.

/leave: Rời khỏi một channel.

/collapse: Ẩn tất cả các hình ảnh thường và gif trên channel.

Tham gia nhóm Slack chat cùng iTMS Coaching

BẤM ĐÂY ĐỂ THAM GIA

2 comments on “Hướng dẫn tham gia nhóm chat Slack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *