fbpx
selenium webdriver ruby chromedriver

Hướng dẫn cài đặt Ruby và Selenium cho dự án Automation Test

Ruby là một trong những ngôn ngữ dễ học nhất, Ruby được coi là một ngôn ngữ lập trình cấp cao hơn so với C++. Các tính năng của một ngôn ngữ cấp cao trừu tượng hóa mạnh mẽ từ các chi tiết máy tính. Trong khi các ngôn ngữ cấp thấp là gần gũi hơn với các chi tiết máy (như địa chỉ bộ nhớ hoặc thanh ghi CPU), các ngôn ngữ cấp cao là gần gũi hơn với một ngôn ngữ nói tự nhiên.

Khi bạn lần đầu tiên học lập trình, một ngôn ngữ lập trình cấp cao như Ruby là dễ dàng hơn để sử dụng. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên chọn Ruby làm ngôn ngữ chủ chốt khi bắt tay vào học Automation Testing. 

Cài Đặt Ruby Trên Windows

ΩNếu sử dụng hệ điều hành Windows bạn có thể cài đặt Ruby sử dụng Ruby Installer. Bạn có thể tải Ruby Installer và cài đặt ở địa chỉ này.

Sau khi cài đặt xong, bạn mở Windows Command Prompt lên và nhập vào câu lệnh sau đó bấm Enter để chạy:

> ruby -v

Bạn sẽ thấy kết quả tương tự như dưới đây:

> ruby -v
ruby 2.6.3p62 (2019-04-16 revision 67580) [x86_64-darwin18]

Trường hợp bạn gặp phải lỗi ruby is not recognized as ... thì có thể bạn sẽ cần phải khởi động lại máy tính.

Cài Đặt Ruby Trên MacOS

Nếu sử dụng máy tính của Apple, bạn sẽ thấy Ruby đã được cài sẵn trên hệ điều hành MacOS. Để kiểm tra phiên bản nào của Ruby đã được cài đặt, bạn chạy câu lệnh sau:

$ ruby -v

Kết quả hiển thị sẽ tương tự như sau:

~ $ ruby -v
ruby 2.6.3p62 (2019-04-16 revision 67580) [x86_64-darwin18]

Cài Đặt Ruby Trên Ubuntu

Trường hợp bạn sử dụng Ubuntu Linux, việc cài đặt diễn ra khá đơn giản sử dụng package manager apt-get:

$ sudo apt-get install ruby-full

Sau khi cài đặt xong, tương tự như trên Mac hay Windows, bạn có thể sử dụng terminal và chạy câu lệnh dưới đây để kiểm tra phiên bản Ruby mới được cài đặt:

$ ruby -v

Cài đặt chương trình soạn thảo Code 

Tải về và cài đặt VSC phiên bản phù hợp với máy (Windows, macOS, Linux): Visual Studio Code

Để cài đặt thêm các Extension giúp hỗ trợ bạn viết Code và Automation Test Case nhanh hơn, bạn có thể cài đặt thêm các Extension gồm: Ruby, Cucumber, Material Icon Theme

Cài đặt Selenium

Tính tới thời điểm hiện tại, để cài đặt Selenium cho môi trường Ruby khá đơn giản, bạn chỉ cần cài đặt duy nhất mỗi thư viện Webdrivers. Webdriver sẽ giúp bạn tải xuống các drivers hướng dẫn Selenium sử dụng chúng. Webdrivers đang hỗ trợ 1 vài drivers sau:

Bạn yên tâm vì Webdrivers hỗ trợ cả trên 3 nền tảng: Windows, MacOS và Linux.

Sau khi cài đặt xong Ruby, bạn có thể gõ câu lệnh sau để cài đặt Webdriver: gem install webdrivers 

Related Articles

Responses