fbpx
itmscoaching.com
kiem-thu-phan-mem-adhoc-testing

Trong quá trình thực hiện công việc kiểm thử phần mềm, chúng ta cần nắm vững kiến thức liên quan đến các khái niệm hay thuật ngữ của ngành, để từ đó hiểu và nâng cao chất lượng công việc kiểm thử. Bài viết dưới đây mình sẽ giới thiệu qua các khái niệm và không đi sâu vào chi tiết cụ thể nhé các bạn.

Kiểm thử phần mềm (Software Testing)

Kiểm thử phần mềm là quá trình thực thi một chương trình với mục đích giảm thiểu tối đa mức độ xảy ra lỗi, phải kiểm thử tính đúng và tính đủ của phần mềm trước khi đưa tới tay người sử dụng.
Kiểm thử hộp đen (Black Box Testing)
kiểm thử phần mềm
Kiểm thử hộp đen được hiểu là phương pháp kiểm thử mà tester sẽ chỉ quan tâm đến Input và Ouput của phần mềm, mà không quan tâm code bên trong được viết ra sao, tester sẽ thực hiện kiểm thử dựa vào yêu cầu đặc tả. Mục đích của kiểm thử hộp đen là tìm ra các lỗi ở giao diện , chức năng của phần mềm.(xem thêm Kiểm thử hộp đen – Black Box Testing)
Kiểm thử hộp trắng (White Box Testing)
kiểm thử phần mềm
Kiểm thử hộp trắng là phương pháp kiểm thử mà cấu trúc thuật toán của chương trình được đưa vào xem xét, các trường hợp kiểm thử được thiết kế dựa vào cấu trúc mã hoặc cách làm việc của chương trình và tester truy cập vào mã nguồn của chương trình để kiểm tra. (xem thêm Kiểm thử hộp trắng – White Box Testing )
Kiểm thử đơn vị (Unit Test)
kiểm thử phần mềm
Có thể nói kiểm thử đơn vị là hoạt động kiểm thử nhỏ nhất được thực hiện trên các module hay thành phần riêng lẻ. Dạng kiểm thử này đòi hỏi để thực hiện được thì tester sẽ phải hiểu biết về code, về chương trình, các hàm… Nếu bạn không am hiểu về code cũng không sao cả bởi lập trình viên sẽ làm nó trước khi giao cho bạn. Mục đích của việc thực hiện kiểm thử đơn vị là cô lập từng thành phần của chương trình và đảm bảo các thành phần đó đáp ứng về các yêu cầu chức năng (xem thêm: Kiểm thử đơn vị – Unit Testing)
Kiểm thử tích hợp (IntegrationTesting)
kiểm thử phần mềm
Như các bạn đã biết một phần mềm được tạo ra là sự kết hợp của rất nhiều module, để chắc chắn rằng phần mềm hoạt động tốt thì chúng ta cần phải tích hợp các module lại với nhau để kiểm tra ‘sự giao tiếp’ giữa các module, cũng như bản thân từng thành phần… Kiểm thử tích hợp bao gồm hai mục tiêu chính là : Phát hiện lỗi giao tiếp xảy ra giữa các unit tích hợp và các unit đơn lẻ thành các hệ thống nhỏ để cuối cùng là 1 hệ thống hoàn chỉnh (xem thêm: Kiểm thử tích hợp – Integration Testing)
Kiểm thử hệ thống (System test)
kiểm thử phần mềm
Kiểm thử một hệ thống đã được tích hợp hoàn chỉnh nhằm mục đích xác minh xem nó có đáp ứng được yêu cầu Kiểm thử hệ thống thuộc loại kiểm thử hộp đen và nó tập trung vào các chức năng của hệ thống. Kiểm tra giao diện và chức năng, các hành vi của hệ thống 1 cách hoàn chỉnh để đáp ứng với yêu cầu của Khách hàng (xem thêm: Kiểm Thử Hệ Thống – System Testing)
Kiểm thử chấp nhận (Acceptance test)
kiểm thử phần mềm
Acceptance Testing là kiểm thử phần mềm sẽ được thực hiện kiểm thử từ người dùng để check xem phần mềm có đáp ứng với mong đợi của người dùng hay không. Trong giai đoạn này, tester có thể cùng thực hiện hoặc khách hàng có các tester của riêng.
Kiểm thử chấp nhận được chia làm 2 loại: kiểm thử Alpha (kiểm thử nội bộ) và kiểm thử Beta(là loại kiểm thử khách hàng thực hiện tại chính môi trường của họ) được thực hiện sau kiểm thử Alpha (xem thêm: Kiểm Thử Chấp Nhận – Acceptance Testing)
Kiểm thử chức năng (Functional testing)
kiểm thử phần mềm
Kiểm thử này là một loại kiểm thử hộp đen (black box) và các case kiểm thử dựa trên đặc tả của ứng dụng phần mềm/thành phần đang test. Các chức năng được test bằng cách nhập vào các giá trị và kiểm tra kết quả đầu ra, ít quan tâm đến cấu trúc bên trong của ứng dụng (không giống như kiểm thử hộp trắng – white-box testing). Có thể hiểu đơn giản là kiểm thử chức năng sẽ xác nhận tất cả các chức năng của hệ thống, nó đánh giá ứng dụng có đang hoạt động theo yêu cầu hay không.
Smoke Testing
kiểm thử phần mềm
Smoke Testing là quá trình để kiểm tra bản build có ổn định hay không? Để xem bản build có đủ ổn định để thực hiện test chi tiết (trong trường hợp bản build không ổn định, chức năng chính lỗi hoặc build bị lỗi sẽ gửi lại Dev và yêu cầu sửa lại) (xem thêm: Tìm hiểu về Smoke Testing và Sanity Testing)
Adhoc Testing
kiểm thử phần mềm
Thuật ngữ Adhoc testing là phương pháp kiểm thử dạng Black box test. Quy trình test thông thường dựa trên các tài liệu yêu cầu để lập kế hoạch test (test plan), kịch bản kiểm thử cũng như test case. Nhưng kiểm thử này không theo bất cứ loại kỹ thuật test nào để tạo test case (xem thêm: Tìm hiểu về Adhoc Testing)
Kiểm thử hiệu suất (Performance Testing)

Ứng dụng được test dựa vào sức nặng cũng như sự phức tạp của giá trị, độ dài đầu vào, độ dài của các câu truy vấn… Loại test này kiểm tra bớt phần tải (stress/load) của ứng dụng (xem thêm: Tìm hiểu về Performance Testing)
Kiểm thử hồi quy (Regression Testing)

Test hồi quy là test lại 1 chức năng đã được kiểm tra (không còn lỗi),  nhưng do có sửa đổi 1 chức năng khác mà làm ảnh hưởng đến chức năng đó nên phải test lại như vậy được gọi là test hồi quy.
Ví dụ có 3 menu Group, Category, Product đã hoàn thành, 3 chức năng này có nghiệp vụ là muốn thêm Product thì phải có Group và Category, muốn tạo Category thì phải có Group (bạn hiểu đơn giản là mô hình cha con theo thứ tự: Group-cha, Category-con, Product-cháu), menu Group thay đổi về nghiệp vụ như vậy đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới 2 menu còn lại và cần test lại -> Đó được gọi là kiểm thử hồi quy.
Accessibility Testing
Là một loại kiểm thử dành cho các hệ thống được thiết kế cho người khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng tâm thần…) để xác định khả năng tiếp cận, khả năng sử dụng của họ với ứng dụng. Cụ thể như các thiết lập Accessibility của smart phone: Text-to-Speech, “Magnification gestures”… mà nhà cung cấp tạo ra để hỗ trợ cho người khuyết tật. Có 2 loại test cho kiểm thử này là Manual và Automation.
Active Testing
Loại kiểm thử bao gồm việc đưa ra dữ liệu test và phân tích kết quả thực hiện, được thực hiển bởi tester. Trong quá trình active testing, tester sẽ hình dung để dựng một mô hình của phần mềm để check, sẽ được phát triển và làm hoàn thiện hơn.
Agile Testing
Kiểm thử Agile là việc kiểm thử phần mềm được thực hiện theo một số quy định của bản tuyên ngôn (Manifesto) Agile, xem việc phát triển phần mềm như là khách hàng của việc kiểm thử. Kiểm thử Agile thực hiện kiểm thử theo quan điểm của khách hàng càng sớm càng tốt, thử nghiệm sớm và thường xuyên ngay khi code vừa xong (đủ ổn định để test từ level unit test).
API Testing

  • API (Application Programming Interface): cho phép kết nối và trao đổi dữ liệu giữa hai hệ thống phần mềm riêng biệt. Một hệ thống phần mềm có thể nhúng các API bao gồm các hàm/thủ tục con (functions/sub-routines) mà có thể chạy bởi một hệ thống phần mềm khác.
  • Kiểm thử API khác hoàn toàn với kiểm thử GUI, các thành phần chủ yếu khác trong tầng business logic của kiến trúc phần mềm. Loại kiểm thử này không tập trung vào phần giao diện và thao tác giao diện của một ứng dụng. Thay vì sử dụng các đầu vào (bàn phím) và đầu ra tiêu chuẩn, trong kiểm thử API, bạn có thể sử dụng một phần mềm để gửi các yêu cầu đến API, nhận đầu ra, ghi lại phản hồi của hệ thống.

All-pairs Testing 
All pairs testing (Kiểm thử tất cả các cặp) hay còn gọi là pairwise testing, là một phương pháp test được thực hiện để kiểm thử các phần mềm sử dụng phương pháp tổ hợp. Đó là một phương pháp để kiểm tra tất cả các kết hợp rời rạc có thể có của các thông số liên quan, phương pháp test ít nhất sao cho chất lượng tốt nhất.
Basis Path Testing 
Thuộc phương pháp kiểm thử hộp trắng (White box test) là kỹ thuật kiểm thử mà phần mềm được chia thành các lộ trình, đảm bảo các lộ trình độc lập qua một module mã sẽ được kiểm thử đầy đủ. ( Được thực hiện bởi developer).
Backward Compatibility Testing 
Kiểm tra sự tương thích ngược: là việc kiểm tra xem các sản phẩm của ứng dụng cũ có tiếp tục làm việc tốt trên phiên bản mới của ứng dụng đó hay không.
Benchmark Testing
Là việc xác định performance hiện tại của hệ thống và thực hiện các thay đổi để cải thiện performance của sản phẩm cho tốt hơn. Như việc refactor code, tinh chỉnh cơ sở dữ liệu để người dùng có thể trải nghiệm những cải tiến hiệu suất. Được thực hiện bởi đội developer hoặc Database admin (DBAs).
Big Bang Integration Testing
Khi mà tất cả mọi thứ sẵn sàng thì kĩ thuật kiểm thử này thực hiện để tích hợp các module độc lập của chương trình.
Binary Portability Testing 
Kĩ thuật test tính di động của phần mềm bằng cách chạy phần mềm trên các nền tảng và môi trường khác nhau. Nó được sử dụng cho cấu tạo của Application Binary Interface (ABI). Binary Portability testing nên được tiến hành trên các loại khác nhau của platform, như Windows(x86, X86-64), Linux, Mac OS, Java, Solaris, and Android. Nếu ứng dụng có tính di động cao thì người dùng có thể chạy ứng dụng trên bất kì nền tảng (platform) nào. Do đó để test Binary portability thì tức là khi xây dựng 1 phần mềm thì cần test việc nó thực thi được ứng dụng đó trên nhiều hệ điều hành khác nhau, nếu nó là website thì cần chạy được trên nhiều trình duyệt khác nhau để kiểm tra tính di động của nó. Được thực hiện bởi nhóm test.
Boundary Value Testing
Kĩ thuật kiểm thử phần mềm trong đó test case được thiết kế để bao gồm những giá trị giới hạn tiêu biểu. (Được thực hiện bởi đội tester).
Bottom Up Integration Testing
Trong kiểm thử tích hợp từ dưới lên, module ở mức thấp nhất được phát triển đầu tiên và các module khác đi theo hướng chương trình chính được tích hợp và kiểm thử cùng một lúc. (Được thực hiện bởi đội tester).
Branch Testing
Kỹ thuật kiểm thử, trong đó tất cả các nhánh trong mã nguồn của chương trình sẽ được kiểm tra ít nhất một lần. (Được thực hiện bởi các developer).
Breadth Testing
Là việc kiểm tra bằng các test suit thực hiện đầy đủ các chức năng của một sản phẩm nhưng không kiểm tra từng tính năng chi tiết. (Được thực hiện bởi đội tester)
Code-driven Testing
Kỹ thuật kiểm thử sử dụng framework để kiểm thử (như xUnit) cho phép thực hiện các kiểm thử đơn vị (unit test) để xác định xem các phần khác nhau của mã đang hoạt động như mong đợi trong những tình huống khác nhau. (Được thực hiện bởi các developer).
Compatibility Testing
Kỹ thuật kiểm thử xác nhận làm thế nào một phần mềm thực hiện tốt trong một phần cứng / phần mềm / hệ điều hành/ môi trường hệ thống / môi trường mạng. (Được thực hiện bởi đội tester).
Comparison Testing
Kỹ thuật kiểm thử so sánh điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm với các phiên bản trước đó hoặc các sản phẩm tương tự khác. Thực hiện bởi nhân viên kiểm thử, các nhà phát triển, quản lý sản phẩm hoặc chủ sở hữu sản phẩm.
Component Testing
Kỹ thuật kiểm thử tương tự với kiểm thử đơn vị, nhưng với một mức độ kiểm thử tích hợp cao hơn được thực hiện kiểm thử các ứng dụng thay vì chỉ trực tiếp kiểm thử một phương thức cụ thể. ( Được thực hiện bởi đội tester hoặc đội developer).
Configuration Testing
Kỹ thuật kiểm thử quyết định cấu hình tối thiểu và tối ưu của phần cứng và phần mềm, hiệu quả của việc thêm hoặc sửa đổi các nguồn tài nguyên như bộ nhớ, ổ đĩa và CPU. (Thực hiện bởi các kỹ sư kiểm thử hiệu năng.)
Condition Coverage Testing
Loại kĩ thuật kiểm thử phần mềm mà mỗi điều kiện được gán 2 giá trị đúng và sai ít nhất 1 lần. (Thực hiện bởi các nhóm kiểm thử tự động.)
Compliance Testing
Loại kiểm thử mà kiểm tra xem hệ thống đã được xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn, thủ tục và hướng dẫn hay không. Người thực hiện: Các công ty bên ngoài, các công ty cung cấp thương hiệu “chứng nhận tuân thủ OGC “.
Concurrency Testing
Kiểm thử đa người dùng hướng tới việc xác định ảnh hưởng của việc tiếp cận cùng một mã ứng dụng, module hoặc cơ sở dữ liệu. (Thực hiện bởi các kỹ sư hiệu năng).
Conformance Testing
Quá trình kiểm thử một sản phẩm hoặc hệ thống phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của spec. (Thực hiện bởi các đội kiểm thử).
Context Driven Testing
Một kỹ thuật kiểm tra Agile, khuyến khích các tester tự lựa chọn test techniques, test deliverable, test documentation và test objectives, theo chủ trương đánh giá liên tục và sáng tạo các cơ hội kiểm thử của những thông tin tiềm năng, các giá trị của thông tin để tổ chức kiểm thử tại một thời điểm cụ thể. (Thực hiện bởi các đội kiểm thử Agile).
Conversion Testing
Được thực hiện khi chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống hiện có sang hệ thống mới thay thế. Kiểm thử các chương trình hoặc các thủ tục được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống hiện có để sử dụng trong các hệ thống thay thế. (Thực hiện bởi đội ngũ QA).
Decision Coverage Testing
Loại hình kiểm thử phần mềm mà mỗi quyết định được thực hiện ít nhất một lần đảm bảo rằng tất cả các code được thực hiện. Mỗi quyết định được thực hiện bằng cách đặt vào 2 giá trị đúng và sai. (Thực hiện bởi developer hoặc các nhóm kiểm thử tự động hóa).
Destructive Testing
Loại kiểm thử trong đó các kiểm thử được tiến hành với các dữ liệu kiểm thử thất bại , để hiểu về hiệu suất ,hành vi quan trọng của một mẫu kiểm thử theo tải trọng khác nhau. (Thực hiện bởi đội ngũ QA).
Dependency Testing
Loại kiểm thử trong đó xem xét các yêu cầu của một ứng dụng cho các phần mềm tiền đề, trạng thái ban đầu và cấu hình để duy trì chức năng thích hợp. (Thực hiện bởi các đội kiểm thử).
Dynamic Testing
Kiểm thử liên quan đến việc thực thi các thành phần hoặc toàn bộ hệ thống phần mềm. (Thực hiện bởi đội tester).
Domain Testing
Là loại kiểm thử kiểm tra những thông tin mà người dùng sử dụng để nhập vào trên các vùng dữ liệu, kiểm tra các kết quả nhận được và xem xét chúng có đúng không. (Thực hiện bởi đội phát triển phần mềm và team test automation).
Error Handling Testing
Loại kiểm thử phần mềm xác định trách nhiệm của hệ thống xử lý các giao dịch có lỗi một cách thích hợp. (Thực hiện bởi đội tester).
End-to-end Testing
Tương tự với system testing, liên quan đến việc kiểm thử trong môi trường tương tự với môi trường sử dụng thật, ví dụ tương tác với DB, sử dụng giao tiếp mạng, hoặc tương tác với các phần cứng, ứng dụng, hoặc hệ thống nếu phù hợp. (Thực hiện bởi đội QA)
Endurance Testing
Loại test để check việc thiếu bộ nhớ hoặc các vấn đề có thể xảy ra khi ứng dụng được thực hiện trong thời gian dài. (Thực hiện bởi đội hiệu năng).
Fault Injection Testing
Là kỹ thuật mà tester tập trung vào phương pháp mà hệ thống xử lý ngoại lệ thông qua việc truyền mã độc vào hệ thống. (Được thực hiện bởi đội QA).
Formal Verification Testing
Kiểm định hình thức theo kiểu chứng minh định lý (Theorem Proving), kiểm tra logic hệ thống xem có phù hợp với spec không. (Thường được thực hiện bởi đội QA).
Fuzz Testing
Kỹ thuật kiểm thử phần mềm dùng các dữ liệu input invalid, không mong muốn hoặc random – nó là trường hợp đặc biệt của mutation testing. (Fuzz Testing được thực hiện bởi đội test).
Gorilla Testing
Là kỹ thuật mà tester thực hiện test lại phần đã test một vài lần trước đó để đảm bảo tính chắc chắn của hệ thống (Được thực hiện bởi tester hoặc developer).
Glass Box Testing
Nó khá giống với kiểm thử hộp trắng. Nó cũng sử dụng kiến thức về xử lý code bên trong để test. (Được đội developer thực hiện là chủ yếu).
GUI Software Testing
Test giao diện người dùng của sản phẩm để đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu. (Thường được thực hiện bởi đội test).
Globalization Testing
Phương pháp kiểm thử kiểm tra các chức năng thích hợp của sản phẩm trong điều kiện thiết lập culture / locale sử dụng tất cả các loại đầu vào quốc tế có thể. (Nó được thực hiện bởi đội test).
Hybrid Integration Testing
Kết hợp 2 kỹ thuật kiểm thử tích hợp từ trên xuống và tích hợp từ dưới lên để tận dụng những ưu điểm của cả 2 kỹ thuật đó. (Thường được thực hiện bởi đội tester).
Install/ Uninstall Testing

  • Kiểm thử cài đặt: Được thực hiện để xác minh liệu rằng các phần mềm đã được cài đặt với tất cả các thành phần cần thiết và các ứng dụng đang làm việc như mong đợi.
  • Kiểm thử gỡ bỏ cài đặt: Được thực hiện để xác minh liệu rằng tất cả các thành phần của ứng dụng có bị loại bỏ trong quá trình hay không. Tất cả các tập tin liên quan đến ứng dụng cùng cấu trúc thư mục của nó phải được gỡ bỏ sau khi quá trình gỡ bỏ thành công.

(Được thực hiện bởi các kỹ sư kiểm thử phần mềm).
Internationalization Testing
Quá trình đảm bảo chắc chắn các chức năng của sản phẩm không bị phá vỡ và tất cả các thông điệp được đưa ra ngoài chính xác khi được sử dụng trong các ngôn ngữ và miền địa phương khác nhau. (Được thực hiện bởi đội kiểm thử).
Inter-system Testing
Kỹ thuật kiểm thử tập trung vào kiểm thử các ứng dụng nhằm đảm bảo các kết nối giữa chức năng ứng dụng luôn chính xác. (Thường được thực hiện bởi các nhóm kiểm thử).
Keyword Driven Testing
Keyword Driven Testing (hay còn gọi là as table-driven testing hoặc action word-based testing) là một kỹ thuật lập trình sử dụng các tập tin dữ liệu không chỉ chứa các dữ liệu kiểm thử và kết quả mong đợi, mà còn chứa các từ khóa liên quan đến ứng dụng đang được kiểm thử. (Thực hiện bởi nhóm kiểm thử thủ công và tự động).
Load Testing
Load testing là một quá trình thêm nhu cầu vào một hệ thống hoặc thiết bị và đo lường phản ứng của nó. Load testing được thực hiện để xác định ứng xử của hệ thống trong các điều kiện tải bình thường và cao hơn điều kiện tải dự kiến. (Được thực hiện bởi các kỹ sư hiệu năng).
Localization Testing
Localization testing là quá trình kiểm thử nhằm mục đích kiểm tra các phiên bản địa phương hóa của sản phẩm đặc trưng cho một nền văn hóa hoặc một địa phương cụ thể. Được thực hiện bởi tester. Bạn đọc có thể tham khảo thêm để biết sự khác biệt giữa Globalization và Localization Testing tại link
Loop Testing

  • Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng tạo ra một chu trình vòng lặp.
  • Kiểm tra vòng lặp hoàn toàn tập trung vào tính hiệu lực của các cấu trúc vòng lặp. Nó là một trong những phần kiểm soát kiểm tra cơ cấu (kiểm tra đường dẫn, kiểm tra xác nhận dữ liệu, kiểm tra điều kiện).

(Được thực hiện bởi các kỹ sư phát triển).
Manual Scripted Testing
Kỹ thuật kiểm thử trong đó các test case được thiết kể và xem xét bởi nhóm kiểm thử trước khi thực hiện chúng. (Được hoàn thành bởi nhóm kiểm thử thủ công)
Manual Support Testing
Kiểm thử hỗ trợ thủ công là loại kiểm thử các chức năng hỗ trợ bằng tay. Nó đạt hiệu quả nhất trong giai đoạn cài đặt sản phẩm. (Được thực hiện bởi nhóm kiểm thử).
Model based Testing
Là thế hệ tự động của quy trình kiểm thử phần mềm sử dụng mô hình hành vi và yêu cầu hệ thống. (Được thực hiện bởi nhóm kiểm thử).
Mutation Testing
Kiểm thử hoán chuyển là phương pháp kiểm thử cấu trúc phần mềm nhằm mục đích đánh giá/cải thiện tính đầy đủ của điều kiện test và ước tính số lượng lỗi có thể phát sinh với hệ thống trong quá trình test. (Được thực hiện bởi tester và developer).
Modularity Driven Testing
Kiểm thử mô đun là một framework kiểm thử tự động trong đó các mô đun nhỏ, độc lập của kịch bản tự động hóa được phát triển cho ứng dụng dưới quá trình kiểm thử. (Được thực hiện bởi Tester).
Negative Testing
Để đảm bảo hệ thống chạy trơn tru và ổn định, chúng ta chỉ test những trường hợp bình thường và hợp lệ là chưa đủ. Vì vậy, để đảm bảo hệ thống chạy có thể xử lý được những trường hợp ngoại lệ ta cần test thêm những ngữ cảnh không hợp lệ. Việc test những ngữ cảnh không hợp lệ gọi là negative testing. (Được thực hiện bởi nhóm kiểm thử thủ công hoặc tự động).
Operational Testing
Kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT) là một kỹ thuật kiểm thử được tiến hành nhằm xác nhận sự sẵn sàng hoạt động (trước khi release) của sản phẩm hoặc ứng dụng dưới quá trình test. Kỹ thuật này chủ yếu dựa trên sự sẵn sàng hoạt động của hệ thống sao cho gần giống với môi trường production. (Được thực hiện bởi Tester).
Orthogonal Array Testing
Kiểm thử mảng trực giao là một loại kiểm thử hộp đen – kiểm tra các trường hợp tối ưu hóa kỹ thuật được sử dụng khi hệ thống được thử nghiệm có các dữ liệu đầu vào khổng lồ.
Parallel Testing
Kiểm thử song song là kiểm tra khả năng tương thích của hệ thống mới được phát triển với hệ thống cũ. (Thực hiện bởi Tester).
Path Testing
Kiểm tra đường dẫn là một phương pháp kiểm tra cấu trúc liên quan đến việc sử dụng mã nguồn của một chương trình để tìm ra tất cả các đường dẫn thực thi tốt. (Thực hiện bởi developer).
Penetration Testing
Kiểm thử thâm nhập là một loại kiểm tra an ninh dùng để kiểm tra các khu vực không an toàn của hệ thống hoặc ứng dụng. Phương pháp mà đánh giá sự an toàn của một hệ thống máy tính hoặc mạng bằng cách mô phỏng một cuộc tấn công từ một nguồn độc hại. Tạo ra bởi công ty kiểm thử thâm nhập chuyên ngành.
Qualification Testing
Là loại kiểm thử với mục đích kiểm tra lại các thông số kỹ thuật của phiên bản trước, thường được thực hiện bởi dev cho người tiêu dùng, để chứng minh rằng các phần mềm đáp ứng yêu cầu quy định của nó.
Ramp Testing
Loại thử nghiệm bao gồm việc nâng cao một tín hiệu đầu vào liên tục cho đến khi hệ thống bị phá vỡ. (Có thể được thực hiện bởi tester hoặc developer).
Requirements Testing
Kiểm tra các yêu cầu: xác nhận rằng yêu cầu này là chính xác, đầy đủ, rõ ràng, và hợp lý; phù hợp và cho phép thiết kế một bộ các test case cần và đủ của những yêu cầu. (Được thực hiện bởi đội ngũ QA).
Scenario Testing
Một kịch bản thử nghiệm là một kịch bản được trình bày từ quan điểm người dùng cuối và dựa trên kịch bản này, các thử nghiệm được tiến hành.Trong thử nghiệm kịch bản, tester đặt mình vào người dùng cuối và tìm ra các kịch bản thực tế.
Statement Testing
Là loại kiểm thử hộp trắng đáp ứng các tiêu chí mỗi câu lệnh trong một chương trình được thực hiện ít nhất một lần trong chương trình kiểm thử. (Thường được thực hiện bởi developer).
Scalability Testing
Kiểm tra khả năng mở rộng là kiểm tra hiệu suất hoạt động điều tra khả năng của một hệ thống để phát triển bằng cách tăng khối lượng công việc cho mỗi người dùng, hoặc số lượng người dùng đồng thời, hoặc kích thước của một cơ sở dữ liệu. Là một loại kiểm thử phi chức năng, là loại nhỏ trong kiểm thử hiệu suất.
Static Testing
Là một cách gọi của quá trình review code và các tài liệu của dự án. Đây là hình thức test mà không cần chạy thử phần mềm. Phương pháp này sử dụng giấy, bút để kiểm tra lần lượt từng logic, ngay sau khi lập trình xong. Chủ yếu kiểm tra tính đúng đắn của các dòn code, thuật toán và các tài liệu đặc tả. (Thực hiện bởi Developer, Code Reviewer, Business Analysts).
Stability Testing
Là kỹ thuật test nhằm xác minh sự ổn định của phần mềm qua việc kiểm tra khả năng chạy liên tục của ứng dụng trong hoặc hơn khoảng thời gian có thể chấp nhận được. Kiểm tra xem tại giới hạn nào thì ứng dụng bị crash. Là một phần của performance test, cũng thường được gọi là Load testing hoặc Endurance testing (test khả năng chịu đựng). (Thực hiện bởi performance tester/ engineer).
Smoke Testing
Là kiểu test mở đầu cho quá trình test, được thực hiện ngay khi code được build trên môi trường test. Kiểu này cơ bản giống như kiểu Adhoc testing: kiểm tra xem phần mềm có sẵn sàng cho việc test chưa, có đủ môi trường cho việc test chưa? Kiểm tra đại khái các thành phần cơ bản của hệ thống phần mềm để xem rằng các chức năng chính có bị bất thường hay không? Sau khi test smoke, các tester sẽ thực hiện test khả năng thực hiện của các chức năng. (Thực hiện bởi tester).
Stress Testing
Stress testing là một hình thức kiểm thử được sử dụng để xác định tính ổn định của một hệ thống phần mềm. Là kiểu test kiểm tra thời gian đáp lại người dùng với số lượng người dùng bất kỳ trong nhiều ngữ cảnh khác nhau của cùng một ứng dụng tại cùng một thời điểm. Nó liên quan đến những kiểm thử vượt quá khả năng bình thường của hệ thống, thường để xác định các điểm phá vỡ của hệ thống, để quan sát các kết quả khi vượt qua ngưỡng giới hạn. (Thực hiện bởi các kỹ sư hệ thống, Testers).
Storage Testing
Là loại test nhằm xác minh chương trình qua việc kiểm tra các file dữ liệu có được lưu trữ trong các thư mục chính xác hay không? Kiểm tra xử lý của ứng dụng trong trường hợp thiếu không gian bộ nhớ thì có bị chấm dứt bất ngờ hay không? Ngoài ra còn xác định việc ứng dụng sử dụng bộ nhớ có nhiều hơn so với ước tính hay không, có khả năng gây đầy bộ nhớ và làm tăng thời gian chết hay không? (Thực hiện bởi Tester).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *