fbpx

Ruby cho Tester

Học lập trình là một quá trình rất gian nan và thử thách. Bạn sẽ gặp phải những khái niệm lạ lẫm, những thuật ngữ kỹ thuật, và những lựa chọn khó khăn. Một trong những sự lựa chọn đầu tiên bạn sẽ phải thực hiện là việc nên bắt đầu với ngôn ngữ lập trình nào. Ngôn ngữ lập trình cũng tương tự như ngôn ngữ nói. Mỗi ngôn ngữ lập trình đều rơi vào một hoặc nhiều thể loại. Một vài loại có thể bạn đã nghe nói đến bao gồm mệnh lệnh (imperative), hướng đối tượng, chức năng, hoặc dựa trên logic. May mắn thay, một khi bạn đã học một ngôn ngữ thì rất dễ dàng để học sang một ngôn ngữ thứ hai trong cùng thể loại. Điều không may là, ngôn ngữ lập trình đầu tiên sẽ rất khó để học. Là loại ngôn ngữ đơn giản, dễ học, là loại ngôn ngữ cấp cao hơn so với C++, tính năng của một loại ngôn ngữ cấp cao hơn thường trực tượng hóa mạnh mẽ được các chi tiết của máy tính. Còn các loại ngôn ngữ cấp thấp thường gần gũi nhiều hơn với chi tiết máy và gần với ngôn ngữ nói tự nhiên. Chính vì vậy, nếu bạn là người mới thì ngôn ngữ trình cao cấp như Ruby sẽ dễ dàng sử dụng hơn rất nhiều.