fbpx

API Testing với POSTMAN

Kiểm thử API có ưu điểm chạy nhanh và ổn định hơn UI, nên càng này rất nhiều công ty chú trọng. Nhưng để có thể kiểm thử API đồi hỏi người làm phải có kiến thức về API, kiến thức về Business của product cũng như tư duy logic để có thể tạo ra các ngữ cảnh test. Postman hiện là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong thử nghiệm các API. Được phát triển vào năm 2012 như một dự án phụ của Abhinav Asthana để đơn giản hóa quy trình làm việc API trong thử nghiệm và phát triển. Đến với khoá học này, bạn sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng và nâng cao để giúp bạn thực hiện việc kiểm thử API dễ dàng hơn với Postman.