fbpx

Bộ Checklist – kịch bản kiểm thử dành cho website (phần 2)

KIỂM THỬ HIỆU NĂNG

Để đánh giá sự tuân thủ của một hệ thống hoặc thành phần với các yêu cầu về hiệu năng được đặt ra trước đó.

Kịch bản kiểm thử.

 • Xác định hiệu suất, tính ổn định và khả năng mở rộng của ứng dụng trong các điều kiện load khác nhau.
 • Xác định xem kiến trúc hiện tại có thể hỗ trợ ứng dụng ở mức người dùng cao nhất hay không.
 • Xác định kích thước cấu hình nào cung cấp mức hiệu suất tốt nhất.
 • Xác định tình trạng tắc nghẽn (bottlenecks) ứng dụng và cơ sở hạ tầng.
 • Xác định xem phiên bản mới của phần mềm có ảnh hưởng bất lợi đến thời gian response của trang web hay không. Ví dụ: Trang web được viết bằng ngôn ngữ ruby on rails. Vậy khi upgrde ruby hay rails cần kiểm tra lại xem trang web có chạy ổn định hay không? Có bị lỗi gì hay không?
 • Đánh giá xem sản phẩm hoặc phần cứng để xác định xem nó có thể xử lý khối lượng tải dự kiến hay không.

Làm thế nào để kiểm thử hiệu năng?

Thực tế, không thể thực hiện Kiểm tra hiệu năng theo cách manual do một số hạn chế như:

 • Cần một lượng tài nguyên lớn.
 • Không thể thực hiện các hành động cùng một lúc.
 • Khó khăn trong việc thực hiện các hành động lặp đi lặp lại nhiều lần.

Do đó để khắc phục các vấn đề trên, tester nên sử dụng công cụ kiểm thử hiệu năng. Dưới đây là danh sách một số công cụ kiểm tra phổ biến:

KIỂM THỬ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG – Usability Testing

Kịch bản kiểm thử.

 • Nội dung trang web phải chính xác và không có bất kỳ lỗi chính tả hoặc ngữ pháp nào.
 • Tất cả các phông chữ phải giống nhau theo yêu cầu.
 • Tất cả văn bản phải được căn chỉnh chính xác.
 • Tất cả các thông báo lỗi phải chính xác và không có bất kỳ lỗi chính tả hoặc ngữ pháp nào và thông báo lỗi phải khớp với field tương ứng.
 • Các field đều phải có chú thích (Tolltip text).
 • Tất cả các field phải được căn chỉnh đúng.
 • Phải cung cấp đủ khoảng trống giữa các field, cột, hàng và thông báo lỗi.
 • Tất cả các nút phải ở định dạng và kích thước chuẩn.
 • Ở các trang thành phần của web đều phải có link đến trang chủ.
 • Các trường bị disable phải chuyển sang màu xám.
 • Kiểm tra các liên kết bị gãy (broken links) và hình ảnh.
 • Thông báo xác nhận sẽ được hiển thị cho bất kỳ loại hoạt động cập nhật và xóa.
 • Kiểm tra trang web trên các độ phân giải khác nhau (640 x 480, 600×800,…).
 • Kiểm tra người dùng cuối có thể chạy hệ thống mà không có bất kỳ phàn nàn nào.
 • Kiểm tra tab sẽ hoạt động bình thường.
 • Thanh cuộn sẽ chỉ xuất hiện nếu được yêu cầu.
 • Nếu có thông báo lỗi khi gửi, thông tin mà người dùng đã điền phải xuất hiện ở đó.
 • Tiêu đề sẽ hiển thị trên mỗi trang web.
 • Tất cả các trường (hộp văn bản, thả xuống, nút radio, vv) và các nút có thể truy cập được bằng các phím tắt và người dùng có thể thực hiện tất cả các thao tác bằng bàn phím.
 • Kiểm tra xem dữ liệu thả xuống không bị cắt bớt do kích thước field và cũng kiểm tra xem dữ liệu có được mã hóa hay quản lý qua quản trị viên hay không.

Related Articles