31. Composite primary key là gì? Khi PRIMARY KEY không phải chỉ có 1 trường mà bao gồm nhiều trường của bảng thì được gọi là một Composite Pimary...

Học SQL Basic

  • 06/12/2019
  • admin
Khái niệm SQL không còn là khái niệm xa lạ đối với Tester và nếu nắm vững kiến thức về SQL thì chất lượng test sẽ tăng nên rất...
Functional Testing là gì Kiểm thử chức năng (Functional Testing) là một loại kiểm thử hộp đen (black box testing) và test case của nó được dựa trên đặc...
Security Testing là gì? Kiểm thử bảo mật (Security Testing) là một trong những phần quan trọng trong phát triển phần mềm, nhằm đảm bảo các hệ thống và...